Príručka bioetiky

Príručka bioetiky
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Daniela Kovaľová
Autori z UMBKovaľová Daniela, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0761-7
ISSN
Počet strán80
Bioetika patrí k významným akademickým disciplínam vo svete aj na Slovensku. Študijný text Príručka bioetiky reaguje na zvýšenú potrebu vzdelávania v tejto oblasti a je určený hlavne študentom aplikovanej etiky, prípadne študentom príbuzných vedných odborov a študijných programov. Publikácia sprostredkováva základné teoretické poznatky z oblasti vzniku a vývoja bioetiky ako aplikovanej etiky, vysvetľuje , čo je predmetom jej skúmania , približuje názory bioetikov o tom, čo táto disciplína je a aké úlohy plní. Vysvetľuje význam dôležitých etických pojmov v jej kontexte, popisuje a analyzuje etické teórie ako dôležité metodologické východiská bioetiky a taktiež približuje hlavné typy, myšlienkové smery a prístupy, ktoré sú pre súčasnú bioetiku charakteristické. Dôležitou súčasťou publikácie je aj kapitola o prípadových štúdiách, ktoré predstavujú dôležitú metódu výučby bioetiky s ich názornými ukážkami. V závere každej kapitoly je zhrnutie problematiky s kontrolnými otázkami a úlohami a odporúčanou literatúrou.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin