Ošetrovateľská etika: teória, prax, poradenstvo

Ošetrovateľská etika: teória, prax, poradenstvo
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Klimková Andrea
Autori z UMBKlimkova Andrea, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1282-6
ISSN
Počet strán178
Publikácia Ošetrovateľská etika: teória, prax, poradenstvo, koncipovaná ako vysokoškolská učebnica, určená študentom a študentkám etiky a aplikovanej etiky, v troch moduloch špecificky systematizuje a reflektuje súčasnú ošetrovateľskú etiku ako inherentnú súčasť etiky zdravotnej starostlivosti. Vysokoškolská učebnica ponúka aplikovaným etikom potrebnú teoretickú bázu ošetrovateľskej etiky, hodnotové a metodologické inštrumentárium, aj reálie ošetrovateľskej teórie a praxe, kľúčové pre ošetrovateľskú etiku. Štúdium a práca s učebnicou poskytne študentom aplikovanej etiky teóriu a predpoklady pre realizáciu etickej expertízy v ošetrovateľskej praxi, v organizáciách (zdravotníckych zariadeniach); pochopenie rôznorodých morálnych perspektív a etických problémov ošetrovateľstva a ošetrovateľskej etiky, ktorá je špecifickým a konkrétnym typom profesijnej etiky.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin