Identita a pretrvávanie v čase

Identita a pretrvávanie v čase
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martin Schmidt
Autori z UMBSchmidt Martin, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1531-5
ISSN
Počet strán60
Autor prináša v monografii kompaktný, systematický a zároveň originálny prístup k problému ontologického vymedzenia diachrónnej identity bežných materiálnych objektov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin