Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve. Od impéria k brexitu

Dejiny britského televízneho humoru v historicko-kultúrnej perspektíve. Od impéria k brexitu
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Matej Laš
Autori z UMBLas Matej, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1703-6
ISSN
Počet strán228
Kultúrny a historický vývin britského humoru

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin