Úvod do štúdia prekladovej literatúry

Úvod do štúdia prekladovej literatúry
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Šuša Ivan
Autori z UMB
ISBN978-80-557-0758-7
ISSN
Počet strán116
Učebné texty vznikli z potreby teoreticko-praxeologického materiálu na hodinách predmetu Seminár z prekladovej literatúry (po absolvovaní predmetu Translatológia) v rámci tzv. translatologického základu. Na poznatky, získané v uvedenej disciplíne, študenti prekladateľstva a tlmočníctva (pre ktorých sú tieto texty primárne určené) nadväzujú v rámci hodín Prekladového seminára (na jednotlivých študijných programoch daného cudzieho jazyka a kultúry) až po Seminár zo záverečnej práce.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin