Translation into English as a Foreign Language. A Slovak Survey

TOP PONUKA

Translation into English as a Foreign Language. A Slovak Survey
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Roman Ličko
Autori z UMBLičko Roman, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0764-8
ISSN
Počet strán110
Monografia sa zaoberá problematikou prekladu do angličtiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Sleduje tri hlavné ciele: 1. skúma preklad do nematerinského jazyka v západnom svete z historickej perspektívy, 2. zisťuje rozsah a povahu prekladu do angličtiny ako cudzieho jazyka v podmienkach slovenskej prekladateľskej praxe, 3. na základe analýzy výsledkov výskumu a štúdia teórie identifikuje najdôležitejšie problémy prekladu do anglického jazyka z hľadiska odbornej prípravy budúcich prekladateľov. Výskum angličtiny vo svete, jej lexikálnych, štylistických a kultúrnych špecifík je dostatočne pokročilý na to, aby umožnil prekladateľom do cudzieho jazyka systematicky študovať a úspešne reprodukovať tento jazyk v jeho písomnej podobe.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin