Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov

Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Elena Vallová
Autori z UMBVallová Elena, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0578-1
ISSN
Počet strán64
Vedecká monografia Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov oboznamuje čitateľa so súčasnými trendmi vo vývoji terminológie. Publikácia ponúka informácie o postavení terminológie v lingvistike, základné údaje o jej fungovaní a poukazuje na prepojenie teórie s praxou. Monografia sprístupňuje informácie o medzinárodných i domácich inštitúciách, ktoré sú priamo späté s teoretickou i praktickou terminológiou.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin