Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka

Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka
Typ publikácieZborník
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alena Štulajterová (ed.)
Autori z UMBHomolová Eva, doc. PhDr., PhD.; Melicherčíková Miroslava, PhDr.; Javorčíková Jana, PaedDr., PhD.; Šavelová Jana, PhDr.; Štulajterová Alena, PaedDr., PhD.; Schneiderová Anna, PhDr., PhD.; Vajdičková Renata, PaedDr., PhD.; Vallová Elena, PhDr., PhD.; Hardošová Mária, PaedDr., PhD.; Jesenská Petra, PaedDr., PhD.; Feťková Katarína, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0581-1
ISSN
Počet strán292
Zborník je výstupom z medzinárodnej elektronickej konferencie Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Prezentuje súčasné trendy v cudzojazyčnej výučbe, poukazuje na možnosti, ktoré nám v súčasnej dobe ponúkajú moderné technológie. Zborník je tematicky rozčlenený do piatich oblastí – translatológia, lingvodidaktika, anglická jazykoveda, literatúra a kulturológia.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin