Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka II

Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka II
Typ publikácieZborník
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alena Štulajterová (eds)
Autori z UMBHomolová Eva, doc. PhDr., PhD.; Melicherčíková Miroslava, PhDr.; Šavelová Jana, PhDr.; Javorčíková Jana, PaedDr., PhD.; Štulajterová Alena, PaedDr., PhD.; Schneiderová Anna, PhDr., PhD.; Vajdičková Renata, PaedDr., PhD.; Hardošová Mária, PaedDr., PhD.; Jesenská Petra, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0802-7
ISSN
Počet strán174
Zborník je výstupom z medzinárodnej elektronickej konferencie Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Prezentuje súčasné trendy v cudzojazyčnej výučbe, poukazuje na možnosti, ktoré nám v súčasnej dobe ponúkajú moderné technológie. Zborník je tematicky rozčlenený do piatich oblastí – translatológia, lingvodidaktika, anglická jazykoveda, literatúra a kulturológia.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin