Teaching English

Teaching English
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Homolová
Autori z UMBHomolová Eva, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1102-7
ISSN
Počet strán110
Učebnica ponúka teoretické poznatky súvisiace so základnými aspektmi didaktiky anglického jazyka v kontexte formálneho, t. j. povinného školského vzdelávania. Zámerom učebnice je umožniť študentom osvojiť si základné vedomosti, zručnosti a techniky prezentovania a precvičovania výučby slovnej zásoby, gramatiky a výslovnosti, rozvíjaní produktívnych receptívnych zručností a kultúry.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin