Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989

Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ivan Šuša
Autori z UMBŠuša Ivan, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1262-8
ISSN
Počet strán242
Vo vedeckej monografii autor zmapoval vývin talianskej literatúry v slovenskom preklade a v slovenskej recepcii (teda v prijímajúcom kontexte – čitateľskom i literárno-kritickom) po roku 1989. Monografia je rozčlenená podľa určitých významových rovín či tendencií.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin