Štylistické zákutia prekladu a prekladania

Štylistické zákutia prekladu a prekladania
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Gaudeamus UHK
Autor (podľa obálky)Antia Huťková
Autori z UMBHuťková Anita, PhDr., PhD.
ISBN978-80-7435-428-1
ISSN
Počet strán140
Cieľom vedeckej monografie je deskripcia a explanácia štylistických problémov, s ktorými sa stretávajú slovenskí prekladatelia maďarskej prózy, ako aj hľadanie riešení definovaných otázok a posúdenie adekvátnosti zvolených prekladateľských postupov. Postupujeme hypoteticko-deduktívnou metódou, ktorej východisko sa výrazne opiera o vnímanie prekladu ako interpretácie. V práci nadväzujeme na postuláty slovenského myslenia o preklade, rozvíjame, prehodnocujeme a dopĺňame ich. Nepracujeme len s publikáciami už menovaných autorov, ale aj s názormi popredných predstaviteľov súčasného teoretického a praktického života prekladu na Slovensku. Zo zahraničných teórií sa výraznejšie opierame o prístup maďarskej teoretičky prekladu K. Klaudyovej. Vybrané teórie overujeme na materiáli umeleckej prózy.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin