Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu

Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Molnárová
Autori z UMBMolnárová Eva, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0583-5
ISSN
Počet strán110
Monografia je venovaná spoločensko-politickej lexike, jej špecifikám a osobitostiam vývoja (od r. 1985, resp. 1989 po súčasnosť) v ruštine a v slovenčine. Dôraz je kladený na základné jednotky SPL – politémy a jednotky s ideologickým významom – ideologémy. Celá problematika je ponímaná v interdisciplinárnom kontexte.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin