Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext

Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext
Typ publikácieZborník
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Viktória Liashuk (editorka)
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1541-4
ISSN
Počet strán126
pdf Stiahnuť publikáciu
Zborník abstraktov je vydaný ku konferencii Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext a je výstupom projektu VEGA č. 1/0118/7 s rovnomenným názvom, ktorý je venovaný spracovaniu teórie spisovných slovanských jazykov na základe aktuálneho stavu a osobitostí historického rozvoja jednotlivých skúmaných národných jazykov. Parametre diachrónie a synchrónie sú zvolené ako rámec nie iba jazykového alebo historického, ale aj literárneho, kultúrneho a filozofického zorného uhla vo vedeckom výskume odborníkov - slavistov.
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin