Od Buckovej k Updikovi. Americká literatúra na Slovensku v rokoch 1945 - 1968

Od Buckovej k Updikovi. Americká literatúra na Slovensku v rokoch 1945 - 1968
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ľubica Pliešovská
Autori z UMBPliešovská Ľubica, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1171-3
ISSN
Počet strán262
Monografia sa zaoberá problematikou recepcie amerických autorov v zložitom období (česko)slovenských dejín. Cieľom práce je jednak sumarizácia recipovaných amerických autorov a ich diel v slovenskom kultúrnom priestore, jednak identifikácia miery ideologizácie výberu textov na preklad, prípadne vlastného prekladu. Súčasťou publikácie je aj zoznam najaktívnejších prekladateľov a najprekladanejších autorov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin