Neoficiálne ruské vizuálne umenie vo vyučovaní ruského jazyka (Неофициальное русское визуальное искусство в преподавании РКИ)

Neoficiálne ruské vizuálne umenie vo vyučovaní ruského jazyka (Неофициальное русское визуальное искусство в преподавании РКИ)
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martin Lizoň
Autori z UMBLizoň Martin, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1344-1
ISSN
Počet strán190
Recenzovaná monografia je adresovaná najmä učiteľom ruského jazyka a predstavuje komplex materiálov obsahujúcich verbálnu interpretáciu založenú na kunsthistorickej na kulturologickej reflexii a ponúkajúcu metodologickú bázu, ktorá umožňuje vystavať didaktickú trajektóriu osvojenia ruského jazyka v kontexte vyučovania ruského jazyka pre cudzincov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin