Linguistic Ambiguity in English Humorous Discourse

Linguistic Ambiguity in English Humorous Discourse
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2020
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alena Štulajterová
Autori z UMBŠtulajterová Alena, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1742-5
ISSN
Počet strán128
Vedecká monografia sprostredkuje výsledky výskumu uplatnenia ambiguity v anglickom humornom diskurze. Podrobne analyzuje pojem ambiguita, zaoberá sa jej kategorizáciou na všetkých úrovniach (gramatická, lexikálna, sémantická, štylistická) v skúmaných jazykoch. Navrhuje vlastnú definíciu ambiguity a jej typológiu. Vo výskumnej časti analyzuje ambiguitu v anglických a amerických vtipoch, pričom uplatňuje prístup systémovej lingvistiky.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin