Lexikológiai vizsgálatok palóc nyelvjárásokban

Lexikológiai vizsgálatok palóc nyelvjárásokban
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Kovács Csíkány Andrea
Autori z UMBCsíkány Andrea, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0635-1
ISSN
Počet strán240
Monografia Lexikológiai vizsgálatok palóc nyelvjárásokban (Lexikologické výskumy v polovskom nárečí) sa zaoberá výskumom polovského nárečia na Slovensku. Je to maďarské nárečie, ktoré veľmi dobre zachovalo špecifické prvky tohto jazyka. Práca skúma lexémy, ich vývoj a používanosť.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin