Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon: „Súvisia spolu?“

Kognitívne charakteristiky a tlmočnícky výkon: „Súvisia spolu?“
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslava Melicherčíková
Autori z UMBMelicherčíková Miroslava, PhDr.
ISBN978-80-557-1290-1
ISSN
Počet strán186
Vedecká monografia vychádza primárne z poznatkov dvoch vedných odborov, translatológie a psychológie, ktoré spoludeterminujú jej interdisciplinárny charakter. Ako sme už uviedli, v rámci súčasnej paradigmy vedeckého výskumu tlmočenia sa dôraz kladie najmä na realizáciu interdisciplinárne zameraných štúdií a projektov. Uvedená orientácia predstavovala hlavné východisko pri zostavovaní predkladanej publikácie.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin