K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou.

K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou.
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Jana Michalčíková
Autori z UMBMichalcikova Jana
ISBN978-80-557-0894-2
ISSN
Počet strán120
V monografii sa prioritne snažíme formulovať konklúzie o jazyku použitom v notačných zápisoch probandov-tlmočníkov, ktorí na výskume participovali, aby sme následne, v nadväznosti na uvedené, sústredili našu pozornosť na kvalitatívny a kvantitatívny výskum v oblasti konzekutívneho tlmočenia, analýzou jeho premenných z pohľadu rezistentnosti nekorektností, posunov a dilém ako možného východiska konštituovania systému istých metodických postupov, resp. odporúčaní pri eliminácii chýb v edukačnom priestore.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin