Jazyková politika a jazyková situácia v EÚ s ohľadom na angličtinu ako jazyk lingua franca

Jazyková politika a jazyková situácia v EÚ s ohľadom na angličtinu ako jazyk lingua franca
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Petra Jesenská
Autori z UMBJesenská Petra, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1411-0
ISSN
Počet strán110
Hlavnou témou predkladanej monografie je analýza postavenia angličtiny ako univerzálneho jazyka v európskom priestore, kde dominuje aj napriek deklarovanej rovnosti všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie. Centrom záujmu je komparácia napätia medzi reálnou jazykovou praxou a preskriptívnymi vyhláseniami typu „takto by to malo byť“. Téma je aktuálna práve s ohľadom na výsledok britského referenda z roku 2016, kedy sa nadpolovičná väčšina voličskej základne vyslovila za odchod z Únie známym ako brexit. Skúmame, ako sa táto skutočnosť prejavuje v jazykovej euro-praxi s akcentom na predikovanie možných vývinových tendencií. S odchodom Veľkej Británie a Severného Írska z Únie sa dominancia anglického jazyka nekončí a bude zaujímavé sledovať, ako sa tento fakt odzrkadlí na nadnárodnej úrovni a v živote jednotlivca, občianky či občana EÚ.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin