Írsky jazyk a kultúrna identita: revitalizácia a ochrana

Írsky jazyk a kultúrna identita: revitalizácia a ochrana
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Anna Slatinská
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1012-9
ISSN
Počet strán188
Monografia sa venuje aktuálnej problematike jazykovej revitalizácie v Írskej republike. Revitalizácia minoritných jazykov je pertraktovanou témou nielen v európskom, ale i celosvetovom meradle, hlavne pokiaľ ide o odvrátenie procesu zániku rôzneho spektra regionálnych a menej používaných jazykov. Budúcnosť jazykovej a kultúrnej diverzity nielen Európskej únie je preto otázna i z dôvodu silnejúcich globalizačných a unifikačných snáh, ktoré môžu pôsobiť na jednej strane ako inhibítory diverzity a na strane druhej môžu byť základom pre zvýšený záujem o pestovanie jazykových a kultúrnych špecifík ako unikátnych pridaných hodnôt.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin