Ideológia v paratextoch k prekladovej literatúre 1968 - 1989

Ideológia v paratextoch k prekladovej literatúre 1968 - 1989
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Marianna Bachledová
Autori z UMBBachledova Marianna, Mgr.
ISBN978-80-557-1495-0
ISSN
Počet strán138
Monografia predstavuje výsledky výskumu, ktorý prebiehal v rokoch 2014 – 2018 s cieľom doplniť obraz o vydavateľskej činnosti na území Slovenska v sledovanom období 1968 – 1989. Výskumným zámerom bolo preskúmať, ako pracovali ideologické mechanizmy v súvisiacich paratextoch. Ide o tému úzko prepojenú s politickou situáciou: skúmané obdobie je v československej histórii známe ako tzv. normalizácia. Sprísnenie ideologickej kontroly v oblasti kultúry bolo reakciou mocenských štruktúr na pokus o určitú demokratizáciu spoločnosti v podobe Pražskej jari (1968), ktorú členovia KSČ vnímali ako subverziu voči samotnej podstate socialistickej spoločnosti.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin