Hlasy spoza mechice

Hlasy spoza mechice
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Katarína Feťková
Autori z UMBFeťková Katarína, PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0610-8
ISSN
Počet strán98
Hlavnou témou monografie je študijný prehľad zachytávajúci vývinové tendencie v americkej židovskej ženskej literatúre od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Prvá kapitola poskytuje historický prehľad prenikania židovskej literatúry na americkú literárnu scénu. V druhej kapitole autorka svoju pozornosť sústreďuje na špecifiká tematizácie ženskej židovskej skúsenosti v jednotlivých obdobiach (imigrantská literatúra:1910-1950; postimigrantská literatúra.1960-1990; 1990-súčasnosť).

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin