Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín

Frankfurtské prednášky poetiky v kontexte súčasnej literatúry nemecky hovoriacich krajín
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Höhn
Autori z UMBHohn Eva, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1039-6
ISSN
Počet strán206
Poukázanie na rozdiely jednotlivých vývojových etáp nielen vo frankfurtských prednáškach poetiky ale aj v nemeckej literatúre ako takej bol jeden z hlavných cieľov práce. Zmenu perspektívy prednášajúcich autorov, ako aj ich generačných príznakov nemožno vytrhnúť zo spoločenského a historického kontextu. Z toho dôvodu sme sa v práci usilovali načrtnúť takisto niektoré hlavné udalosti, okolnosti a tendencie vplývajúce na estetické a tematické aspekty frankfurtských prednášok.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin