Einführung in die Stilistik 1

Einführung in die Stilistik 1
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Zuzana Tuhárska
Autori z UMBTuhárska Zuzana, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-0604-7
ISSN
Počet strán130
Vysokoškolské skriptum predstavuje prvú časť trojdielnej rady. Je určené pre študentov germanistiky, ktorým má slúžiť ako sprievodný materiál k prednáškam a podať im prehľad základných informácií z oblasti germanistickej štylistiky. V prvej časti sa čitatelia môžu oboznámiť so základnými pojmami 'štýl' a 'štylistika' v ich širšom kontexte ako aj so základným členením rétorických figúr. Hoci hlavnou intenciou autorky publikácie bolo vypracovať študijný materiál, ktorý by poslucháčom bližšie ozrejmil informácie poskytnuté na prednáškach kurzu 'štylistika nemeckého jazyka', má recipient učebného textu možnosť overiť si nadobudnuté vedomosti aj prostredníctvom otázok a/alebo úloh, ktoré sa nachádzajú za príslušnými kapitolami resp. podkapitolami, čím publikácia získava interaktívny charakter.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin