Becoming an English Teacher

Becoming an English Teacher
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Eva Homolová
Autori z UMBHomolová Eva, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-1423-3
ISSN
Počet strán79
pdf Stiahnuť publikáciu
Vysokoškolské skriptá, ktoré majú aktívne sprevádzať študentov učiteľského štúdia na magisterskom stupni štúdia pri výkone náčuvovej a výstupovej praxe. 2. doplnené a rozšírené vydanie
NEPREDAJNÉ!
Kontakt na predajcu:
Cena s DPH:  0,00 €

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin