An Introduction to the Study of the English Language

An Introduction to the Study of the English Language
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alena Štulajterová
Autori z UMBŠtulajterová Alena, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-0732-7
ISSN
Počet strán154
Vysokoškolské skriptá An Introduction to the Study of the English Language sú určené poslucháčom študijných programov Anglický jazyk a kultúra a Učiteľstva anglického jazyka a literatúry. Skriptá pozostávajú z dvoch častí, diachrónnej - vývin anglického jazyka a synchrónnej - stručný prierez jednotlivými jazykovými rovinami: fonetika, fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, štylistika a sémantika. Skriptá sú v druhom vydaní rozšírené o kapitolu o internetovej lingvistike, nakoľko ide o novú lingvistickú disciplínu.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin