An Introduction to Language Studies, 2

An Introduction to Language Studies, 2
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alena Štulajterová
Autori z UMBŠtulajterová Alena, PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1575-9
ISSN
Počet strán192
Vysokoškolská učebnica Aleny Štulajterovej An Introduction to Language Studies, (2.vydanie, rozšírené a doplnené) je určená študentom prvého ročníka anglistiky a amerikanistiky na filologických a pedagogických fakultách a zaoberá sa problematikou vývinu anglického jazyka a základnou lingvistickou terminológiou podľa jazykových rovín. Cieľom učebnice je poskytnúť študentom základné vedomosti z anglickej jazykovedy z hľadiska diachrónneho a synchrónneho, pričom nakoľko ide o predmet vyučovaný v prvom semestri štúdia, autorka sa snaží sprostredkovať prezentovaný materiál zrozumiteľne a didakticky premyslene.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin