Areal Intersections in Slovak and Italian Memoir Literature

Areal Intersections in Slovak and Italian Memoir Literature
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoGaudeamus. University of Hradec Králové
Autor (podľa obálky)Ivan Šuša
Autori z UMBŠuša Ivan, PhDr., PhD.
ISBN978-80-7435-653-7
ISSN
Počet strán108
Vedecká monografia otvára zaujímavú tému: memoáre ako záber, memoáre židovských autorov, ktorí prežili holokaust. Monografia sa vyznačuje silne interdisciplinárnym rozmerom. Prelína sa v nej niekoľko vedných areálov: literárny, prekladový i historický. Autor sa primárne venuje židovským autorom – memoáristom – zo Slovenska a Talianska. Monografia inšpiruje k ďalším nielen literárno-vedným, historiografickým či politologickým výskumným impulzom.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin