Židovská otázka na Slovensku (1945 - 1953) Kniha II Antisemitizmus a antisionizmus v Československu (1948 – 1953)

Židovská otázka na Slovensku (1945 - 1953) Kniha II Antisemitizmus a antisionizmus v Československu (1948 – 1953)
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Martin Šromovský
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1036-5
ISSN
Počet strán186
Kniha je prínosom najmä pri skúmaní prenasledovania židovského obyvateľstva v ostatných sovietskych satelitoch, keďže novšia literatúra vydaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku o tejto téme pojednáva pomerne stručne. Cieľom tejto publikácie je ponúknuť ucelené poňatie problematiky antisemitizmu a antisionizmu v Československu v rokoch 1948 – 1953 vo vzťahu k celkovým pomerom v sovietskom bloku. Prioritne sa zameriava na príčiny, formu a rozsah antisemitizmu v Československu, sleduje proces zániku zahraničných židovských a sionistických organizácií, osudy ich funkcionárov, podoby perzekúcie osôb židovského pôvodu, reakciu židovského obyvateľstva na perzekúcie a majoritného obyvateľstva na vládny (politický) antisemitiznus, dopad antisemetizmu povojnového obdobia na situáciu a život židovskej komunity v krajine.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin