„Za maďarské Maďarsko“ Menšinová otázka v maďarskej politike na odstúpenom území Komárňanskej župy v rokoch 1938 – 1945

„Za maďarské Maďarsko“ Menšinová otázka v maďarskej politike na odstúpenom území Komárňanskej župy v rokoch 1938 – 1945
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Katarína Ristveyová
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1272-7
ISSN
Počet strán176
Monografia, ktorá sa ku vám dostáva, je výsledkom výskumu realizovaného počas doktorandského štúdia na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dizertačná práca, tematicky nadväzujúca na moju knižnú prvotinu „Prinavrátené“ Komárno / Komárom „visszatért“, bola po jej obhajobe doplnená a rozšírená.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin