Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914)

Verejné oslavy a historická pamäť v Uhorsku (1867 – 1914)
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Alica Kurhajcová
Autori z UMBKurhajcová Alica, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1062-4
ISSN
Počet strán224
Predkladaná vedecká monografia vychádza z dizertačnej práce Oslavy ako nástroj manifestácie pamäti v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Lučenci a Rimavskej Sobote (1867 – 1914) obhájenej v roku 2012 na Katedre histórie Fakulty humanitných vied (dnes Filozofická fakulta) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin