V období zmien. Okres Považská Bystrica v rokoch 1945 - 1948

V období zmien. Okres Považská Bystrica v rokoch 1945 - 1948
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Juraj Jankech
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1181-2
ISSN
Počet strán246
Práca je venovaná regionálnej historiografii ostatného obdobia okresu Považská Bystrica. Spracováva regionálnu problematiku, ktorá je citlivo a náležite zakomponovaná do celoslovenského kontextu rokov 1945 – 1948. Hlavným „ťahákom“ publikácie je v kontexte slovenských národných dejín rokov 1945 – 1948 možnosť nahliadnuť na nie-ktoré spoločensko-politické a hospodárske momenty v priestore okresu Považská Bystrica. Pri detailnejšom pohľade na množstvo špecifických a každodenným životom naplnených dobových prameňov sa odkrýva zaujímavá a pomerne turbulentná epocha dejín tohto regiónu. Jadro knihy je rozdelené do štyroch nosných kapitol, rozčlenených na niekoľko podkapitol, ktoré prehľadne ponúkajú čitateľovi spracovávanú problematiku.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin