Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste (na príklade slovenských migrantiek v Londýne)

Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste  (na príklade slovenských migrantiek v Londýne)
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Dagmara Majerová
Autori z UMBBacová Dagmara, Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1105-8
ISSN
Počet strán200
Cieľom vedeckej monografie je poukázať na rôzne stratégie jednania slovenských migrantiek – matiek v ich integračnom a migračnom procese v hostiteľskej krajine. Prostredníctvom analýzy vybraných sledovaných javov sa autorka snažila dokázať, že charakter migrácie je výrazne podmienený nielen štrukturálnymi podmienkami spoločnosti, do ktorých migrantky vstupujú, či ktoré opúšťajú, ale aj to, že spôsob, ako prebieha ich začleňovanie do hostiteľskej spoločnosti je výrazne determinovaný v prvom rade individuálnou schopnosťou migrantiek aktívne konať vo vyjednávaní v ich životoch a tiež habitom, ktorý poznačuje ich východiskovú situáciu.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin