Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948 – 1960)

Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948 – 1960)
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2014
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Vladimír Varinský
Autori z UMBVarinský Vladimír, prof. PhDr., CSc.
ISBN978-80-557-0762-4
ISSN
Počet strán140
Publikácia Kapitoly z dejín kolektivizácie na Slovensku (1948 – 1960) je pokusom o hľadanie syntetizujúceho obrazu dejín kolektivizácie v Československu. Pozornosť sústreďuje najmä na vznik agrárnej koncepcie Komunistickej strany Československa, jej metamorfózy v pofebruárovom období a výsledky jej realizácie na Slovensku.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin