Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 - 1945

Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 - 1945
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2013
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Mičko Peter
Autori z UMBMičko Peter, doc. PhDr., PhD.
ISBN978-80-557-0631-3
ISSN
Počet strán132
Učebné texty sú rozdelené na dve základné časti, obdobie 1. ČSR (1918 – 1938) a roky existencie prvej Slovenskej republiky (1939 – 1945). Určitý medzičlánok dvoch textových celkov tvorí problematika turbulentného roku 1938, v ktorom nastali dôležité politické a hospodárske zmeny v rámci Československa. Prvá časť skrípt venujúca sa medzivojnovému obdobiu, je zameraná na otázku vzniku nového štátu a postupné adaptovanie slovenského ekonomického priestoru do nového hospodárskeho celku. Následne učebné texty prezentujú dôležité udalosti roku 1938, keď tlak nacistického Nemecka vyústil do prijatia mníchovského diktátu, ktorý predurčil politickú a súčasne aj hospodársku budúcnosť Slovenska. V druhej časti vysokoškolských učebných textov sú prezentované dôležité aspekty slovenského hospodárstva v rokoch 1939 – 1945.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin