História a dejepis

História a dejepis
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Miroslav Kmeť
Autori z UMBKmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1298-7
ISSN
Počet strán188
Okrem štrukturálnych otázok a otázok výberu tém je predmetom odborného záujmu interpretácia dejinných udalostí, najmä tých, ktoré sú do istej miery kontroverzné či hrajú negatívnu úlohu z hľadiska vzájomných vzťahov etník. Nejde pritom o úmysel prestať sa dívať na národné dejiny „vlastnými očami“ a snažiť sa zaujímať hľadisko akéhosi nezávislého pozorovateľa (emocionálny postoj k dejinám vlastného národa totiž ako súčasť osobnej identity odsunúť nemožno) – zmysel má skôr častejšie poukazovať na pozitívne vzájomné vplyvy, nato čím sa jednotlivé štáty navzájom obohatili, ako vzájomné kontakty (včítane konkurencie) prispeli k pokroku, ako prelínanie kultúr a životného štýlu pôsobilo na ich súčasnú podobu.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin