Experiment burza: sociologická interpretácia vzniku a pádu burzy na Slovensku

Experiment burza: sociologická interpretácia vzniku a pádu burzy na Slovensku
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Roman Hofreiter
Autori z UMBHofreiter Roman, Mgr.
ISBN978-80-557-1328-1
ISSN
Počet strán134
Čitateľovi je predložený zaujímavý a podnetný obraz vývoja a fungovania burzy na Slovensku. Keďže sa autor pohyboval v priestore, ktorý nie je vždy sociológom a iným neekonomickým špecialistom z oblasti sociálnych vied známy, využil priestor práce aj na to, aby prezentoval súčasné výskumy z oblasti sociológie finančných trhov. V prípade, že to kontext práce umožňoval uskutočnil interpretáciu preberanej témy najmä prostredníctvom zistení ekonomickej sociológie a sociológie venujúcej sa finančným trhom.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin