Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 – 1945)

Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 – 1945)
Typ publikácieVysokoškolská učebnica
Rok vydania2018
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Peter Mičko - Miroslav Kmeť
Autori z UMBMičko Peter, doc. PhDr., PhD.; Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.
ISBN978-80-557-1494-3
ISSN
Počet strán186
Špecifikom vysokoškolskej učebnice, ktorú spracovala dvojica autorov je skutočnosť, že spracováva dejiny Slovákov na domácom území, ale aj v zahraničných enklávach, čo je nóvum v súčasnej ponuke učebných textov venujúcich sa dejinám Slovenska v prvej polovici 20. storočia. Vysokoškolské učebné texty Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 – 1945), by tak mali dať v konečnom dôsledku čitateľovi odpoveď predovšetkým na otázku vzniku nového štátu po skončení prvej svetovej vojny a následné štátoprávne zmeny, ktoré boli v prvej polovici 20. storočia spôsobené predovšetkým mocenskými ambíciami nacistického Nemecka. Súčasne druhá časť vysokoškolskej učebnice mapuje život Slovákov v zahraničí, ktorí sa po rozpade Rakúsko-Uhorska stali súčasťou viacerých novovzniknutých štátov, príp. vytvorili vlastné komunity v (západo-)európskom zahraničí a v zámorí v dôsledku sociálnej migrácie.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin