Belianum - Zo života a diela Mateja Bela

Belianum - Zo života a diela Mateja Bela
Typ publikácieZbierka
Rok vydania2021
Vydavateľstvo
Autor (podľa obálky)
Autori z UMBJesensky Milos, MVDr., PhD.
ISBN978-80-557-1895-8
ISSN
Počet strán0
Habent sua fata libelli. Knihy majú svoje osudy. V duchu starého latinského príslovia mojím presvedčením ostáva, že šťastný osud sa týka aj knihy, ktorú držíte v rukách. Univerzitné vydavateľstvo Belianum predstavuje prvú publikáciu rovnomenného edičného radu, ktorý chce v čitateľsky prístupnej a knižne atraktívnej forme prezentovať aktuálne výsledky bádania diela Mateja Bela. Takto bude náležite dopĺňať zámer systematického vydávania jednotlivých zväzkov jeho Historických a zemepisných vedomostí o súvekom Uhorsku pod súčasnou gesciou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v úzkej spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a Kysuckým múzeom v Čadci. Na nasledujúcich stránkach sa môžeme presvedčiť, že literárne dedičstvo slávneho polyhistora je vďačným námetom na jeho zhodnotenie v rozmanitých rovinách. Belove myšlienky aj po stáročiach inšpirujú poznávať našu minulosť, umožňujú sledovať dejiny myslenia, sprostredkúvajú pohľad nielen na dramatickú dobu, ale aj do osobného života a myslenia dávneho vzdelanca. Ešte pred francúzskymi encyklopedistami vytvoril do dnešných dní živú panorámu súvekého Uhorska a zanechal nám aj hodnotný, z pohľadu univerzitného vzdelávania ešte o to cennejší, humanistický náhľad na svet. Vydavateľstvo Belianum vytvorilo pre odborníkov exkluzívny publikačný priestor. V tomto diele ho využilo sedem autorov, ktorých texty predstavujú život či tvorbu Mateja Bela z rôznych aspektov a ponúkajú interpretačné kľúče k jeho nadčasovému dielu. Ich čítanie nie je iba exaktnou prehliadkou zistení, vysvetlení či doplňujúcich údajov, ale aj úprimným vyznaním o mnohorakých podobách pôžitku a úžitku z čítania Belových diel, a to pri odbornom rešpekte k historickej téme, s ktorou pracujú. Mojím úprimným želaním ostáva, aby si táto kniha – ako aj jej zamýšľané pokračovania – našla cestu k najväčšiemu počtu čitateľov. Tak dobre poslúži ako zasvätený sprievodca po živote a dobe veľkého osvietenca, ktorého menom bola pri svojom zrode poctená aj naša alma mater.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin