Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika

Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2022
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lenka Veselovská
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1959-7
ISSN
Počet strán140
Vedecká monografia „Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika“ sa problematikou využívanie metód manažmentu rizika na zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Hlavným vedeckým cieľom monografie je preskúmať súčasný stav využívania vybraných metód manažmentu rizika na zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov a navrhnúť modelový algoritmus zvyšovania flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov využitím vybraných metód manažmentu rizika. Monografia je rozčlenená do troch hlavných kapitol. Najprv prezentuje analýzu najvýznamnejších poznatkov z oblasti manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov, ich flexibility a manažmentu rizika. Na základe uvedených poznatkov sú v druhej kapitole preskúmané miera a spôsoby využívania vybraných metód manažmentu rizika na zvyšovanie flexibility vo vybraných podnikoch na Slovensku. Údaje boli získané dvoma primárnymi prieskumami realizovanými v rôznych časových obdobiach, čo umožnilo komparáciu zistení z obdobia pred prepuknutím krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a počas priebehu krízy. V tretej časti sú prezentované návrh modelového algoritmu na hodnotenie rizík v dodávateľsko-odberateľskom reťazci a návrh ukazovateľa merania rizikovosti dosahovania flexibility dodávateľsko-odberateľského reťazca z pohľadu individuálneho podniku.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin