Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov

Zelená logistika a jej uplatňovanie v praxi malých a stredných podnikov
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Denisa Malá
Autori z UMBMalá Denisa, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1234-5
ISSN
Počet strán162
Logistické procesy ovplyvňujú rôznym spôsobom životné prostredie, a preto je potrebné zaoberať sa obstarávacou, výrobnou, distribučnou a reverznou logistikou. Model zeleno orientovanej logistiky umožňuje rozpoznať environmentálne aspekty všetkých logistických procesov podniku. Vedeckým cieľom monografie je systematicky a ucelene vymedziť problematiku zelenej logistiky, preskúmať, ako malé a stredné podniky na Slovensku vnímajú činnosti zelenej logistiky, identifikovať faktory, ktoré tieto podniky vedú k jej implementácii, ako aj jej bariéry, a v nadväznosti na to navrhnúť algoritmus implementácie činností zelenej logistiky do malých a stredných podnikov.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin