ZÁŤAŽOVÉ SITUÁCIE V PRAXI MANAŽÉRA

ZÁŤAŽOVÉ SITUÁCIE V PRAXI MANAŽÉRA
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Marianna Šramková
Autori z UMBSramkova Marianna, PhDr. Mgr., PhD.
ISBN978-80-557-1559-9
ISSN
Počet strán74
: Publikácia je zameraná na problematiku záťažových situácií. V jednotlivých kapitolách najskôr ponúka analýzu vybraných záťažových situácií-konkrétne frustrácie, deprivácie, konfliktu a stresu. Pozornosť venuje aj syndrómu vyhorenia-dôsledku dlhodobého vystavovaniu sa náročným situáciám. Následne poskytuje možnosti, ako tieto situácie zvládať – prostredníctvom sociálnej opory, relaxačných techník a asertivity. Kapitoly sú doplnené cvičeniami a kontrolnými otázkami na zopakovanie učiva.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin