Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie.

Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie.
Typ publikácieOdborná monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Stanislav Kološta
Autori z UMB
ISBN978-80-557-1079-2
ISSN
Počet strán118
Cieľom tejto odbornej knižnej publikácie je poskytnúť prehľad o najpodstatnejších teoretických východiskách učiacich sa regiónov, ich kritické zhodnotenie, ako aj praktické uplatnenie v rôznych formách a priestorových rovinách.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin