FORMOVANIE A PODOBY UČIACICH SA REGIÓNOV

FORMOVANIE A PODOBY UČIACICH SA REGIÓNOV
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2019
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Stanislav Kološta
Autori z UMBKološta Stanislav, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1537-7
ISSN
Počet strán156
Učiace sa regióny predstavujú dynamicky sa rozvíjajúci teoretický smer v rámci inštitucionálnych teórií regionálneho rozvoja vychádzajúci z praxe úspešne sa presadzujúcich regiónov v globálnom ekonomickom prostredí, prípadne ide o regióny, ktoré účinne riešia spoločensko-ekonomické problémy. Cieľom tejto monografie je poskytnúť prehľad o najpodstatnejších teoretických východiskách učiacich sa regiónov, ich kritické zhodnotenie, možnosti ich vyhodnocovania, ako aj praktické uplatnenie v rôznych podobách a priestorových rovinách. Publikácia obsahuje široký záber poznatkov z doterajších skúseností s teóriou učiacich sa regiónov, dáva ich do jednoduchej a kompaktnej formy využiteľnej pri realizácii cieľov regionálnej politiky, a to aj v menej rozvinutých regiónoch. Záverečnú časť publikácie tvorí návrh vyhodnocovania učiacich sa regiónov na Slovensku v nadväznosti na Národný program učiacich sa regiónov.

 

 


Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin