Súčasný stav a perspektívy rozvoja technologických klastrov v Slovenskej republike

Súčasný stav a perspektívy rozvoja technologických klastrov v Slovenskej republike
Typ publikácieOdborná monografia
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Ľubica Lesáková, Vladimíra Klementová, Ľuboš Elexa, Ladislav Klement
Autori z UMBKlementová Vladimíra, Ing., PhD.; Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.; Elexa Ľuboš, Ing., PhD.; Klement Ladislav, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1182-9
ISSN
Počet strán134
Cieľom odbornej knižnej publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na problematiku zakladania a činnosti technologických klastrov na Slovensku. Publikácia prezentuje prínosy klastrov pre rozvoj regiónov i celej ekonomiky štátu, hlavné problem v činnosti klastrov, kľúčové predpoklady nevyhnutné pre úspešný rozvoj klastrov v Slovenskej republike a možnosti zapojenia slovenských klastrov do európskych klastrových iniciatív.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin