Spoločensky zodpovedné riadenie ľudských zdrojov v podniku

Spoločensky zodpovedné riadenie ľudských zdrojov v podniku
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2016
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Anna Vallušová
Autori z UMBVallušová Anna, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1072-3
ISSN
Počet strán130
Monografia sumarizuje poznatky z oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku, prezentuje osobitosti riadenia ľudských zdrojov a uplatňovania koncepcie spoločenskej zodpovednosti v kontexte slovenských podnikov a analyzuje aktuálne smerovanie výskumu v oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku a jeho dôsledky pre riadenie ľudských zdrojov.
Teraz vypredané

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin