Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike

Sociálne zodpovedné investovanie podnikov v Slovenskej republike
Typ publikácieVedecká monografia
Rok vydania2015
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Lenka Hvolková
Autori z UMBHvolková Lenka, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-0872-0
ISSN
Počet strán132
Predložená vedecká monografia sa zaoberá oblasťou sociálne zodpovedných investícií slovenských podnikateľských subjektov. Práca je rozdelená do troch kapitol, prvá kapitola obsahuje teoretické východiská skúmanej témy na základe prístupov domácich a zahraničných autorov. V druhej kapitole sú prezentované výsledky primárneho výskumu realizovaného na vzorke podnikov, tretia kapitola sa zameriava na formuláciu návrhov a odporúčaní pre rozšírenie tohto typu investovania v slovenských podnikoch.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin