Selected issues of contemporary logistics

Selected issues of contemporary logistics
Typ publikácieVysokoškolské skriptá
Rok vydania2017
VydavateľstvoVydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Autor (podľa obálky)Denisa Malá, Dana Benčiková
Autori z UMBBenčiková Dana, Mgr., PhD.; Malá Denisa, Ing., PhD.
ISBN978-80-557-1241-3
ISSN
Počet strán142
V rámci strategického smerovania úspešných podnikov je zrejmá orientácia na požiadavky zákazníka a s tým súvisiaca potreba dodať produkty včas a na správne miesto. Logistika je v súčasnosti aj na Slovensku uznávanou vednou disciplínou, ktorá, ako relatívne ucelená teória o minimalizácii logistických nákladov pri poskytovaní maximálnych logistických služieb za predpokladu ohľaduplnosti k životnému prostrediu, riadi tok tovarov, služieb a súvisiacich informácií. Cieľom publikácie je zoznámiť čitateľov so základnými logistickými procesmi, ktoré v podniku prebiehajú a je potrebné ich riadiť. Autorky v uvedenej publikácii ponúkajú čitateľom možnosť preniknúť do problematiky riadenia logistiky a študentom ekonomických študijných programov nielen uľahčiť štúdium, ale aj poskytnúť ucelený pohľad na riadenie logistických procesov v podniku.

Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin